06 31 49 57 63 info@lochemseuitdaging.nl

Mooie verbindingen in Almen

19-03-2015 – Het houden van een presentatie over de Lochemse Uitdaging en Beursvloer Lochem bij de ‪Ondernemersvereniging‬ ‪Almen‬ op woensdag 18 maart is enthousiast ontvangen bij de ongeveer 30 aanwezigen. Er waren ook een aantal vertegenwoordigers van Almense verenigingen aanwezig, die we daardoor ook op de hoogte konden brengen van de Workshop Goede Zaken op 12 mei. Een mooie verbinding!

Aan het eind van de avond kregen we van fotograaf Geert de Groot en dierenartsenpraktijk Oost-Nederland (waar we te gast waren) het geweldige aanbod om zich belangeloos in te zetten voor (de doelgroepen van) de Lochemse Uitdaging. Super! Dit aanbod gaan we zeker verbinden met toekomstige vragen,

Ondernemersvereniging Almen: heel hartelijk bedankt voor de enthousiaste ontvangst!

Pin It on Pinterest

Share This