06 31 49 57 63 info@lochemseuitdaging.nl

Lochemse bedrijven bieden hulp

3 september 2012 – Onder de noemer maatschappelijk betrokken ondernemen begint deze maand de Stichting Lochemse Uitdaging. Het is een initiatief dat het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenbrengt, met als doel een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

De Lochemse Uitdaging bemiddelt in vraag en aanbod van materialen, middelen (geld) en menskracht (kennis, kunde, extra handen). Verzoeken van maatschappelijke organisaties om één van deze drie M’s worden voorgelegd aan een zogeheten matchgroep.
Die bestaat uit mensen uit het bedrijfsleven. Deze groep komt vier keer per jaar bij elkaar en bepaalt dan welke aanvragen worden geaccepteerd en welke bedrijven kunnen worden benaderd voor de invulling ervan. Zo betrekken zij telkens andere bedrijven bij het maatschappelijk betrokken ondernemerschap!

Pin It on Pinterest

Share This